Astro karte

„Vodič za Mesec, Veneru i lekovite biljke“

Set sadrži karte i vodič buklet na 36 strana u pokon kutiji. 

Cena: 2.400 din + ptt troškovi

Set možete poručiti ovde.

 

 

 

 

 

 

 

 

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

133.52
615.32:582

ЂОКИЋ, Јелена, 1977-
    Astro karte [Slikovna građa] : vodič za Mesec, Veneru i lekovite biljke / Jelena Đokić. - Beograd : Udruženje astrologa "Jedanaest -11", 2019 (Beograd : New Image). - 1 kutija (36 kartica) : ilustr. ; 14 x 10 cm + tekst (28 str.)

Nasl. sa nasl. str. propratnog teksta. - Tiraž 100.

ISBN 978-86-901172-0-8

а) Астрологија б) Лековите биљке

COBISS.SR-ID 276900876 

Prijavite se za najnovije informacije

© 2020 by Jelena Djokic. All Rights reserved.