Tumačenje natalne karte - 60 minuta

 

Posle konsultacije na mejl dobijaš:

  • Poklon – audio snimak konsultacije

  • Natalnu kartu

Tumačenje natalne karte - 90 minuta

Posle konsultacije na mejl dobijaš:

  • Poklon – audio snimak

  • Natalnu kartu